Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture -  gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6

gRPC, gRPC Web, gRPC JsonTranscoding, gRPC Swagger, gRPC Versioning, Multi-Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, ASP.NET Data Protection ve EntityFrameworkCore Data Encryption...

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

Blazor Web Assembly Nedir? ASP.NET Core uygulamalarını Kubernetes'e Nasıl Deploy Ederiz? Captain Docker Visual Studio Extension ile basit bir şekilde Dockerize etme ve imageleri registry'e pushlamak, Helm Chart Nedir Github Page ile beraber kullanma, Kubernetes Init Container ve Jobs ile EF Core Database Migrationları container oluşmadan önce uygulama, Production, Development, Staging Geliştirme ortamları, Local, Private Docker Registry Kurulumu...

nanoFramework, .NET MAUI, MQTT, SignalR ve ASP.NET CORE Kullanarak Mobil, Konsol, Web uygulamalarıyla Uzaktan Bir Ledi Yakıp Söndürme

nanoFramework, .NET MAUI, MQTT, SignalR ve ASP.NET CORE Kullanarak Mobil, Konsol, Web uygulamalarıyla Uzaktan Bir Ledi Yakıp Söndürme

Teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve hayatımızı kökten değiştiriyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internet, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak, bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak, Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı da ortaya çıktı. IoT, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla bağlantı kurabildiği bir ağdır. IoT'nin önemi giderek artıyor ve hayatımızın pek çok alanında devrim niteliğinde değişikliklere yol açıyor....

SignalR Nedir?

SignalR Nedir?

SignalR, gerçek zamanlı web uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan Microsoft tarafından geliştirilen bir frameworktür. Geleneksel web uygulamalarında, istemci ve sunucu arasındaki iletişim genellikle istemci tarafından sunucuya yapılan talepler üzerinden gerçekleştirilir. Ancak, bu modelde veri güncellemeleri için sürekli talepler göndermek ve yanıtları beklemek gerekmektedir. SignalR, bu kısıtlamaları aşmak ve gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılmak için tasarlanmıştır....