Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture -  gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6

gRPC, gRPC Web, gRPC JsonTranscoding, gRPC Swagger, gRPC Versioning, Multi-Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, ASP.NET Data Protection ve EntityFrameworkCore Data Encryption...

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

Blazor Web Assembly Nedir? ASP.NET Core uygulamalarını Kubernetes'e Nasıl Deploy Ederiz? Captain Docker Visual Studio Extension ile basit bir şekilde Dockerize etme ve imageleri registry'e pushlamak, Helm Chart Nedir Github Page ile beraber kullanma, Kubernetes Init Container ve Jobs ile EF Core Database Migrationları container oluşmadan önce uygulama, Production, Development, Staging Geliştirme ortamları, Local, Private Docker Registry Kurulumu...

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1

İşletmeler, hızlı ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme ve dağıtımı için yeni teknolojilere yönelmektedir. Bu bağlamda, Kubernetes ve mikro hizmetler, günümüzde birçok şirketin kullandığı popüler teknolojilerdir. Bu makalede, Kubernetes ve mikro servislerin ASP.NET Core ile komple detaylı bir şekilde anlatımı içermektedir....

Kubernetes cert-manager Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

Kubernetes cert-manager Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

Cert-Manager, Kubernetes üzerinde sertifika yönetimi için kullanılan bir araçtır. Sertifikalar, güvenli iletişim için kullanılan SSL/TLS şifrelemesini sağlar. Cert-Manager, sertifikaların otomatik olarak oluşturulması, yönetilmesi ve yenilenmesi gibi sertifika yaşam döngüsü süreçlerini kolaylaştırır....

NGINX Ingress Controller Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

NGINX Ingress Controller Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

NGINX Ingress Controller, Kubernetes kümelerinde gelen HTTP ve HTTPS trafiğini yönlendirmek için kullanılan bir Ingress Controller'dır. NGINX, hızlı ve yüksek performanslı bir web sunucusu ve ters proxy olarak bilinir. NGINX Ingress Controller, bu güçlü özelliklerini kullanarak Kubernetes ortamında gelen istekleri yönlendirir, yük dengelemesi yapar ve SSL/TLS şifrelemesi gibi özellikleri sağlar....