C# ile HTTP Request Methodları ve Örnekleri

C# ile HTTP Request Methodları ve Örnekleri

HTTP istek methodları, bir HTTP isteğinde belirli bir eylemi gerçekleştirmek için kullanılan komutlardır. İşte en yaygın kullanılan HTTP istek methodlarından bazıları ve C# örnekleri...