C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma

C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma

Yazılım geliştirme sürecinde, karmaşık iş kurallarını yönetmek sıklıkla önemli bir gerekliliktir. Bu iş kuralları genellikle nesneler arasındaki ilişkileri, durumları ve davranışları ifade eder. Ancak, bu iş kurallarını kodlamak ve sürdürmek karmaşıklaşabilir ve zamanla daha zor hale gelebilir. İşte tam da burada Specification Pattern (Belirleme Deseni) devreye girer....