.NET Multi-platform App UI (MAUI) Nedir?

.NET Multi-platform App UI (MAUI) Nedir?

Günümüzde, mobil uygulama geliştirme süreci, birden fazla platform için ayrı ayrı uygulama yazma gereksinimini beraberinde getirmektedir. Bu durum, yazılım geliştirme sürecini karmaşıklaştırabilir ve zaman ve kaynak maliyetlerini artırabilir. Bu sorunu çözmek için Microsoft, .NET topluluğuna yönelik yeni bir araç seti ve platform olan .NET Multi-platform App UI (MAUI) üzerinde çalışmaktadır....

Architecture Decision Records (Mimari Karar Kayıtları) Nedir?

Architecture Decision Records (Mimari Karar Kayıtları) Nedir?

Architecture Decision Records (ADR), mimari kararların belgelenmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir yöntemdir. ADR'ler, bir sistem veya yazılımın geliştirilme sürecinde alınan mimari kararların kaydedilmesini ve ileride nasıl değiştirileceğine dair bilgilerin saklanmasını sağlar....

Software Development Life Cycle (SDLC) ve Software Testing Life Cycle (STLC) Nedir?

Software Development Life Cycle (SDLC) ve Software Testing Life Cycle (STLC) Nedir?

SDLC ve STLC, yazılımın başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesi için birbirini tamamlayan süreçlerdir. SDLC, yazılım geliştirme sürecini kapsarken, STLC, yazılımın kalitesini sağlamak için test aşamalarını içerir. Her iki süreç de yazılım projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için disiplinli ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunar....

C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma

C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma

Yazılım geliştirme sürecinde, karmaşık iş kurallarını yönetmek sıklıkla önemli bir gerekliliktir. Bu iş kuralları genellikle nesneler arasındaki ilişkileri, durumları ve davranışları ifade eder. Ancak, bu iş kurallarını kodlamak ve sürdürmek karmaşıklaşabilir ve zamanla daha zor hale gelebilir. İşte tam da burada Specification Pattern (Belirleme Deseni) devreye girer....

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1

İşletmeler, hızlı ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme ve dağıtımı için yeni teknolojilere yönelmektedir. Bu bağlamda, Kubernetes ve mikro hizmetler, günümüzde birçok şirketin kullandığı popüler teknolojilerdir. Bu makalede, Kubernetes ve mikro servislerin ASP.NET Core ile komple detaylı bir şekilde anlatımı içermektedir....

Kubernetes cert-manager Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

Kubernetes cert-manager Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

Cert-Manager, Kubernetes üzerinde sertifika yönetimi için kullanılan bir araçtır. Sertifikalar, güvenli iletişim için kullanılan SSL/TLS şifrelemesini sağlar. Cert-Manager, sertifikaların otomatik olarak oluşturulması, yönetilmesi ve yenilenmesi gibi sertifika yaşam döngüsü süreçlerini kolaylaştırır....

NGINX Ingress Controller Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

NGINX Ingress Controller Kurulumu ve Kullanım Örnekleri

NGINX Ingress Controller, Kubernetes kümelerinde gelen HTTP ve HTTPS trafiğini yönlendirmek için kullanılan bir Ingress Controller'dır. NGINX, hızlı ve yüksek performanslı bir web sunucusu ve ters proxy olarak bilinir. NGINX Ingress Controller, bu güçlü özelliklerini kullanarak Kubernetes ortamında gelen istekleri yönlendirir, yük dengelemesi yapar ve SSL/TLS şifrelemesi gibi özellikleri sağlar....