Software Development Life Cycle (SDLC) ve Software Testing Life Cycle (STLC) Nedir?

Software Development Life Cycle (SDLC) ve Software Testing Life Cycle (STLC) Nedir?

SDLC ve STLC, yazılımın başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesi için birbirini tamamlayan süreçlerdir. SDLC, yazılım geliştirme sürecini kapsarken, STLC, yazılımın kalitesini sağlamak için test aşamalarını içerir. Her iki süreç de yazılım projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için disiplinli ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunar....