Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6

Bu serideki yazılar:

1) Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1

2) Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Observability, APM, Tracing, Logging, Metric, Open Telemetry ve SigNoz - Bölüm 2

3) Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - PostgreSQL, pgAdmin, Kubegres, High Availability ve Disaster recovery (HA/DR) - Bölüm 3

4) Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Service Discovery, API Gateway, CAP Teoremi, Outbox Pattern, Distributed Transaction, Distributed Caching, Kafka, Redis, Ocelot, Consul - Bölüm 4

5) Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

6) Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6

Github ProjeMicroservicesCleanArchitectureWithKubernetes

Visual Studio ExtensionCaptain Docker

gRPC: Modern Mikro Hizmet İletişimi

gRPC, açılımı "gRPC Remote Procedure Call" olan, hafif, yüksek performanslı ve çok dilli bir açık kaynaklı RPC (Uzak Prosedür Çağrısı) frameworktür. Google tarafından geliştirilmiştir ve özellikle mikro hizmet mimarileri için tasarlanmıştır. gRPC, RESTful API'lerin yerini alabilen, Protobuf (Protocol Buffers) adı verilen dil bağımsız bir veri biçimini kullanarak hızlı ve güvenilir bir şekilde veri alışverişi yapar.

Temel Kavramlar

 1. Protobuf (Protocol Buffers): gRPC, verileri taşımak ve seri hale getirmek için Protobuf adı verilen bir veri biçimi kullanır. Protobuf, dil bağımsız ve hafif bir yapıya sahiptir, bu nedenle verilerin boyutunu küçültüp işlem hızını artırır.

 2. HTTP/2 Protokolü: gRPC, iletişim için HTTP/2 protokolünü temel alır. HTTP/2, tek bir bağlantı üzerinden eşzamanlı veri akışını destekler ve çoklu istek-cevapları aynı bağlantıda sıkıştırır. Bu da gRPC'nin düşük gecikme süreleri ve yüksek veri iletim hızları sağlamasına yardımcı olur.

 3. Sunucu ve İstemci: gRPC, istemci-sunucu mimarisine dayanır. İstemci, sunucuya bir istek gönderir ve sunucu, istemciye bir yanıt döndürür. Bu model, farklı mikro hizmetlerin birbiriyle etkileşim kurmasını kolaylaştırır.

gRPC Web: Tarayıcılarda gRPC Kullanımı

gRPC Web, gRPC protokolünü tarayıcılarla uyumlu hale getiren bir projedir. Tarayıcılar doğrudan gRPC protokolünü desteklemediğinden, gRPC'yi tarayıcılarda kullanmak için gRPC Web kullanılır. gRPC Web, gRPC istemcilerinin JavaScript ile tarayıcıda çalışabilmesini sağlar. Bu sayede, istemciler, sunucu tarafında gRPC protokolü kullanırken, tarayıcıda gRPC Web protokolünü kullanarak sunucuyla iletişim kurabilir.

gRPC JSON Transcoding: JSON İle Entegrasyon

gRPC JSON Transcoding, gRPC ile JSON arasında dönüşüm yapabilen bir mekanizmadır. JSON, popüler ve yaygın kullanılan bir veri biçimi olduğundan, bazı durumlarda gRPC tabanlı bir uygulamanın JSON ile etkileşim kurmasına ihtiyaç duyulabilir. gRPC JSON Transcoding, gelen istekleri gRPC protokolüne dönüştürerek sunucunun gRPC API'sine gönderir ve gelen gRPC yanıtlarını JSON'a dönüştürerek istemciye geri gönderir. Bu sayede, gRPC tabanlı hizmetlerin JSON API'larla entegre edilmesi kolaylaşır.

gRPC Swagger: Otomatik API Belgesi Oluşturma

Swagger, API belgelerinin otomatik olarak oluşturulması ve paylaşılması için popüler bir araçtır. gRPC Swagger, gRPC tabanlı hizmetlerin Swagger API belgelerini otomatik olarak oluşturmasını sağlar. Bu sayede, geliştiriciler, gRPC tabanlı hizmetlerin API'larını daha iyi anlayabilir ve hızlı bir şekilde entegre edebilir. gRPC Swagger, gRPC API'lerinin belgelendirilmesini kolaylaştırarak ekstra dokümantasyon ihtiyacını azaltır.

gRPC Versioning: API Sürüm Kontrolü

API sürüm kontrolü, bir API'nin zaman içinde değiştiğinde geriye dönük uyumluluğun korunmasını sağlar. gRPC Versioning, gRPC tabanlı API'lerde sürüm kontrolünün yapılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Protobuf, yapılarını değiştirirken uyumluluğu destekleyecek bir esneklik sunar. Bu sayede, API'lerin yeni sürümlerinin eski istemcilerle uyumlu olması kolaylaşır ve aksamaların önüne geçilir.

gRPC, modern mikro hizmet mimarilerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hızlı, verimli, güvenilir ve dil bağımsız bir iletişim protokolü olarak, farklı dillerde yazılmış uygulamalar arasında sorunsuz bir veri alışverişi sağlar. gRPC Web, tarayıcılarda gRPC kullanımını mümkün kılarken, gRPC JSON Transcoding JSON entegrasyonunu kolaylaştırır. gRPC Swagger otomatik belgeleme ve gRPC Versioning sürüm kontrolü ile API yönetimini destekler. Bu özellikler sayesinde gRPC, geliştiricilere esneklik, performans ve kullanım kolaylığı sunar, böylece günümüzün karmaşık ve dağıtık uygulamalarının geliştirilmesini daha da kolaylaştırır.

Sidecar Pattern Nedir?

Sidecar Pattern, mikro hizmet mimarilerinde, ana uygulama hizmetinin işlevselliğini artırmak ve desteklemek için yan yana çalışan ve onunla aynı ortamı paylaşan ek bir hizmetin kullanılmasıdır. Bu yan hizmet, ana uygulama hizmetine ekstra yetenekler, işlevler veya özellikler eklemek için kullanılır. Sidecar, ana uygulama hizmeti ile birlikte aynı Kubernetes Pod'u içinde çalışır ve bu nedenle aynı fiziksel veya sanal makine üzerinde çalışmasını sağlar.

Sidecar Pattern'in Avantajları

Sidecar Pattern, mikro hizmetlerin dağıtımında birçok avantaj sağlar:

 1. Modülerlik ve Kolaylık: Sidecar, ana uygulama hizmetinden bağımsız olarak çalışan bir bileşen olduğundan, yeni işlevlerin eklenmesi veya var olan işlevlerin güncellenmesi kolaydır. Bu, uygulamanın modülerliğini artırır ve bakım süreçlerini kolaylaştırır.

 2. Tekrar Kullanılabilirlik: Sidecar, farklı uygulamalar arasında tekrar kullanılabilir. Birçok uygulama tarafından paylaşılabilir ve böylece kod tekrarını en aza indirir.

 3. Yeniden Kullanılabilir Logic ve Servisler: Sidecar, belirli bir sorunu çözmek için uygulama koduna eklenen mantık ve servisleri temsil eder. Bu, ana uygulama hizmetinden bağımsız olarak çalışabilir ve yeniden kullanılabilirlik sağlar.

 4. Izolasyon: Sidecar, ana uygulama hizmetini olumsuz etkileyebilecek veya onunla etkileşime geçebilecek işlevleri yalıtarak izole eder. Bu şekilde, ana uygulama hizmetinin performansı ve güvenilirliği korunur.

Sidecar Pattern Kullanım Alanları

Sidecar Pattern, farklı kullanım alanlarında yaygın olarak kullanılır:

 1. Günlük ve Telemetri Toplama: Sidecar, ana uygulama hizmetinin ürettiği günlükleri ve telemetri verilerini toplamak ve analiz etmek için kullanılabilir.

 2. Güvenlik: Sidecar, ana uygulama hizmetine ekstra güvenlik katmanları eklemek için kullanılabilir. Örneğin, ana uygulama hizmetinin trafiğini şifrelemek veya kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

 3. Yük Dengeleme: Sidecar, uygulama hizmetlerinin yük dengesi için kullanılabilir. Örneğin, ana uygulama hizmetine gelen trafiği yönlendirmek ve dağıtmak için kullanılabilir.

 4. Dinamik Konfigürasyon: Sidecar, ana uygulama hizmetinin çalışma zamanında yapılandırma ayarlarını güncellemek ve dinamik olarak yönetmek için kullanılabilir.

Kubernetes ve Sidecar Pattern

Kubernetes, mikro hizmetlerin dağıtımı ve yönetimi için yaygın olarak kullanılan bir konteyner orkestrasyon platformudur. Kubernetes, Sidecar Pattern'i uygulamak için uygun bir altyapı sağlar. Her bir mikro hizmetin bir Pod içinde çalıştığı Kubernetes ortamında, ek işlevlerin sağlanması için Sidecar Pod'ları eklemek mümkündür.

Sidecar Pattern, mikro hizmet mimarilerinin yaygın olarak kullanılan ve etkili bir desenidir. Ana uygulama hizmetlerine ekstra yetenekler, işlevler ve özellikler eklemek için Sidecar'ların kullanılması, uygulamaların daha modüler, esnek ve yönetilebilir olmasını sağlar. Kubernetes ile birlikte kullanıldığında, Sidecar Pattern, mikro hizmetlerin dağıtımını kolaylaştırır ve uygulama yönetimini daha verimli hale getirir.

Adapter Pattern Nedir?

Adapter Pattern, yazılım geliştirme tasarım desenlerinden biridir ve var olan bir arabirimin, başka bir arabirime dönüştürülmesini sağlar. Bu sayede, uyumsuz sistemlerin birlikte çalışması mümkün hale gelir. Adapter, iki farklı arabirim arasındaki uyumsuzluğu ele alır ve bir arabirimi, diğer arabirime dönüştüren bir katmandır.

Adapter Pattern'in Çalışma Mantığı

Adapter Pattern, genellikle şu üç bileşeni içerir:

 1. Target (Hedef): Bu, istemcinin kullanacağı arabirimdir. İstemci, sadece hedef arabirimi ile etkileşim kurar.

 2. Adaptee (Adapte Edilen): Bu, var olan ve uyumsuz olan arabirimdir. İstemcinin kullanamadığı ancak hizmet sağlayan kısmıdır.

 3. Adapter (Dönüştürücü): Bu, Adaptee ile Target arasında uyumu sağlayan bileşendir. Adaptee'nin yöntemlerini çağırır ve istemcinin kullanabileceği şekilde uygun formatta döner.

Adapter, Target arabirimini uygulayarak Adaptee'nin yöntemlerini çağırır ve dönüştürerek istemciye sunar. Bu sayede, farklı sistemler arasında uyumlu bir iletişim sağlanır.

Kubernetes ve Adapter Pattern

Kubernetes, mikro hizmet mimarilerinin yaygın olarak kullanılan bir konteyner orkestrasyon platformudur. Mikro hizmetler, farklı hizmetlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve bu hizmetlerin farklı veri formatları ve protokolleri kullanması mümkündür. Bu gibi durumlarda, Kubernetes ortamında Adapter Pattern kullanılabilir.

Örneğin, bir mikro hizmet, verileri JSON formatında sunuyor olabilirken, diğer bir mikro hizmet XML formatında veriler bekleyebilir. Bu durumda, iki hizmet arasında uyumu sağlamak için bir Adapter kullanılabilir. Adapter, JSON verileri alır, bunları XML formatına dönüştürür ve diğer mikro hizmete uygun formatta gönderir. Bu sayede, farklı hizmetler arasında uyumlu bir veri alışverişi gerçekleştirilmiş olur.

Adapter Pattern'in Avantajları

Adapter Pattern, mikro hizmet mimarilerinde şu avantajları sağlar:

 1. Uyum Sağlama: Farklı mikro hizmetler arasında uyumsuzluk olduğunda, Adapter Pattern bu uyumsuzluğu gidererek veri alışverişini mümkün kılar.

 2. Yeniden Kullanılabilirlik: Adapter, farklı hizmetler arasında veri dönüşümü görevini üstlenir ve bu dönüşümü sağlamak için tekrar kullanılabilir.

 3. Esneklik: Adapter, var olan sisteme ek bir katman olarak eklenir ve sistemin yapısal değişikliklerine neden olmaz. Bu sayede, sistemin esnekliği korunur.

Kubernetes mikro hizmetlerinde Adapter Pattern, farklı hizmetler arasında uyumsuzluk olduğunda ve uyum sağlama ihtiyacı doğduğunda kullanılan etkili bir tasarım desenidir. Adapter Pattern, farklı hizmetlerin bir araya gelerek uyumlu bir şekilde çalışmasını mümkün kılar. Bu sayede, mikro hizmetlerin esnekliği, yeniden kullanılabilirliği ve yönetilebilirliği artar.

Ambassador Pattern Nedir?

Ambassador Pattern, mikro hizmet mimarisi içinde hizmetlerin dış dünya ile etkileşimini kolaylaştıran bir desen ve konfigürasyon yöntemidir. Geleneksel olarak, bir mikro hizmetin dış dünya ile iletişimini sağlamak için her hizmet için ayrı bir yük dengeleyici (load balancer) veya hizmet keşif aracı (service discovery tool) kullanılabilir. Ancak, Ambassador Pattern, tüm bu işlevleri tek bir yerde toplar ve mikro hizmetlerin arkasındaki karmaşıklığı gizler.

Ambassador Pattern Nasıl Çalışır?

Ambassador Pattern, büyük ölçüde "Envoy" adı verilen açık kaynaklı bir yük dengeleyici ile çalışır. Envoy, hafif, hızlı ve yüksek performanslı bir yük dengeleyici ve proxydır. Kubernetes ortamında, her bir mikro hizmet için bir Ambassador tarafından oluşturulan bir "sidecar" (yan arabirim) oluşturulur. Sidecar, hizmetin gerçek işlevselliğini değiştirmeden, dış dünya ile iletişimini sağlar.

Ambassador Pattern'in ana özelliği, her hizmetin dışa açılan API'larını ve rotalarını tek bir yerde toplamasıdır.

Dış dünya, tüm mikro hizmetlerin API'larına doğrudan erişmek yerine, sadece Ambassador üzerinden iletişim kurar. Bu sayede, API rotaları ve erişim kontrolü gibi işlevler tek bir yerde merkezi olarak yönetilebilir.

Ambassador, aynı zamanda API erişimini güvenli bir şekilde yönetmek için kimlik doğrulama, yetkilendirme ve gizlilik gibi güvenlik katmanları da ekleyebilir. Bu sayede, mikro hizmetlerin güvenlik seviyesi artırılır.

Ambassador Pattern'in Avantajları

Ambassador Pattern, mikro hizmet mimarisi içinde şu avantajları sağlar:

 1. Merkezi API Yönetimi: Tüm mikro hizmetlerin API rotaları ve erişim kontrolü, tek bir Ambassador üzerinden merkezi olarak yönetilebilir.

 2. Dışa Açık API'lar: Dış dünya sadece Ambassador ile iletişim kurar ve gerçek mikro hizmetlere doğrudan erişmez. Bu, mikro hizmetlerin arkasındaki karmaşıklığı gizler ve dışa açık API'ları daha düzenli hale getirir.

 3. Güvenlik ve Kimlik Doğrulama: Ambassador, API erişimini güvenli bir şekilde yönetmek için güvenlik katmanları ekleyebilir ve kimlik doğrulama mekanizmalarını entegre edebilir.

 4. Esneklik: Ambassador, hizmetlerin gerçek işlevselliğini değiştirmeden API rotalarını yönlendirebilir ve çeşitli trafik yönetimi stratejilerini uygulayabilir.

Kubernetes ve Ambassador Pattern

Kubernetes ortamında Ambassador Pattern, Envoy Proxy kullanarak uygulanabilir. Envoy Proxy, hafif, yüksek performanslı ve çeşitli özelliklere sahip bir yük dengeleyici ve proxy olduğu için Kubernetes tarafından çok kullanılan bir seçenektir. Kubernetes, her bir mikro hizmetin bir Ambassador sidecar'ı ile eşleştirilmesini sağlar ve bu sayede Ambassador Pattern'i uygulamak mümkün olur.

Ambassador Pattern, Kubernetes ortamında mikro hizmetlerin dış dünya ile etkileşimini kolaylaştıran etkili bir tasarım desenidir. Tüm mikro hizmetlerin API rotalarını ve erişimini tek bir yerde toplamak, yönetim ve güvenlik açısından avantajlar sağlar. Envoy Proxy kullanımı sayesinde hafif ve yüksek performanslı bir çözüm sunulur. Ambassador Pattern, karmaşık mikro hizmet uygulamalarını daha yönetilebilir ve güvenli hale getirir.

Command Query Responsibility Segregation (CQRS) Nedir?

Command Query Responsibility Segregation (CQRS), modern yazılım geliştirme pratiğinde yaygın olarak kullanılan bir tasarım desenidir. Bu desen, uygulamanın komutları (command) ve sorguları (query) farklı modellere ayırarak, veri okuma ve yazma işlemlerini ayrı mekanizmalarla ele almayı amaçlar. CQRS, özellikle karmaşık, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamaların geliştirilmesinde tercih edilen bir mimari yaklaşımdır.

CQRS Nasıl Çalışır?

CQRS, adından da anlaşılacağı gibi, komutları ve sorguları iki ayrı sorumluluk alanına (responsibility) ayırır.

 1. Komutlar (Commands): Komutlar, veritabanında değişiklik yapmak için kullanılan işlem talepleridir. Örneğin, yeni bir veri oluşturma, mevcut bir veriyi güncelleme veya veriyi silme işlemleri komutlara örnek olarak verilebilir. Komutlar, uygulamanın durumunu değiştirir ve verileri günceller.

 2. Sorgular (Queries): Sorgular, veritabanından veri okuma işlemleri için kullanılan işlem talepleridir. Örneğin, belirli bir veriyi sorgulama veya bir veri listesi çekme işlemleri sorgulara örnek olarak verilebilir. Sorgular, uygulamanın durumunu değiştirmez ve sadece veri okur.

CQRS mimarisinde, komutlar ve sorgular farklı modellere yönlendirilir. Veri yazma işlemleri için kullanılan modellere "Command Model" denirken, veri okuma işlemleri için kullanılan modellere "Query Model" denir. Bu ayrı modeller, uygulamanın yazma ve okuma işlemlerini optimize etmeye ve bağımsız olarak ölçeklendirmeye yardımcı olur.

CQRS Avantajları

CQRS'nin kullanılmasının bazı avantajları şunlardır:

 1. Yüksek Performans: CQRS, veri yazma ve veri okuma işlemlerini ayrı mekanizmalarla ele alarak performansı artırır. Veri okuma işlemleri, genellikle yüksek hacimli ve sık yapılırken, veri yazma işlemleri daha az sıklıkla yapılır. Bu nedenle, CQRS mimarisi uygulamayı daha hızlı hale getirebilir.

 2. Ölçeklenebilirlik: CQRS, veri yazma ve veri okuma işlemlerini bağımsız olarak ölçeklendirilebilir hale getirir. Veri okuma işlemleri için kullanılan Query Model, gerektiği gibi ölçeklendirilebilirken, yazma işlemleri için kullanılan Command Model de ayrı olarak ölçeklendirilebilir.

 3. Daha Esnek Uygulama Geliştirme: CQRS, uygulama geliştiricilerine, komutları ve sorguları farklı modellere uyarlamak için daha esnek bir yapı sunar. Bu, uygulamanın gereksinimlerine ve performans hedeflerine daha iyi uyarlanmasını sağlar.

 4. Karmaşık İş Akışlarını Yönetme: CQRS, karmaşık iş akışlarını ele almak için ideal bir yapı sunar. Özellikle büyük ve karmaşık işlemler, CQRS sayesinde daha kolay yönetilebilir ve anlaşılır hale gelir.

Command Query Responsibility Segregation (CQRS), modern uygulama geliştirme pratiğinde yaygın olarak kullanılan etkili bir tasarım desenidir. Komutları ve sorguları farklı modellere ayırarak veri okuma ve yazma işlemlerini optimize eder, performansı artırır ve ölçeklenebilirlik sağlar. CQRS, özellikle karmaşık, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamaların geliştirilmesinde tercih edilen bir mimari yaklaşımdır.

API Rate Limiting Nedir?

API Rate Limiting, modern yazılım uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir ve API'lere yapılan istekleri belirli bir süre içinde kısıtlar. Bu yöntem, uygulamalara ve API'lere aşırı yüklenmeyi önlemek, kaynak kullanımını dengelemek ve güvenlik açıklarını azaltmak için kullanılır. API Rate Limiting, API hizmet sağlayıcıları ve kullanıcıları arasında adil ve dengeli bir etkileşim sağlar.

API Rate Limiting Nasıl Çalışır?

API Rate Limiting, her bir istemci (client) için yapılan API isteklerinin sayısını ve hızını sınırlayan belirli kriterleri kullanır. Bu kriterler genellikle şunlardır:

 1. İstek Hızı (Request Rate): Belirli bir süre içinde yapılabilecek maksimum istek sayısıdır. Örneğin, dakikada 100 istek gibi.

 2. İstek Limiti (Request Limit): Belirli bir zaman aralığındaki toplam maksimum istek sayısıdır. Örneğin, günlük 1000 istek gibi.

API Rate Limiting, her bir istemci için belirtilen bu sınırlara göre istekleri kabul eder veya reddeder. Eğer istemci belirli bir süre içinde sınırları aşarsa, ek istekleri reddedilir veya belirli bir süre için geciktirilir (throttling). Bu şekilde, aşırı yüklenme ve performans sorunları önlenir.

Neden API Rate Limiting Önemlidir?

API Rate Limiting'in önemi birkaç temel nedenle açıklanabilir:

 1. Performans ve Kaynak Yönetimi: API Rate Limiting, API sunucusuna gelen yükü dengeleyerek performansı artırır ve kaynakların verimli kullanımını sağlar. Aşırı yüklenmeyi önler ve tüm kullanıcılara adil bir hizmet sunar.

 2. Güvenlik: Rate Limiting, kötü niyetli kullanıcıların uygulamalara olan saldırılarını önlemeye yardımcı olur. DDoS saldırılarına karşı bir savunma katmanı sağlar ve API'lere yapılan yanlış veya kötü niyetli istekleri engeller.

 3. API Sağlayıcısı ve Tüketici İlişkisi: API Rate Limiting, API sağlayıcıları ve tüketicileri arasında adil bir ilişki sağlar. Tek bir istemcinin diğerlerine karşı haksız bir avantaj elde etmesini engeller.

 4. Ölçeklenebilirlik: API Rate Limiting, yüksek trafikli API'lerin ölçeklenebilirliğini artırır. Trafik arttıkça, Rate Limiting politikaları otomatik olarak ayarlanabilir ve yönetilebilir.

API Rate Limiting Yöntemleri

API Rate Limiting için çeşitli yöntemler ve algoritmalar bulunmaktadır. Bazı yaygın kullanılan Rate Limiting yöntemleri şunlardır:

 1. Token Bucket: Token Bucket algoritması, istemcilere belirli bir zaman aralığında kullanabilecekleri belirli sayıda "jeton" (token) sağlar. Her istek, bir jeton kullanır ve jetonlar belirli bir hızla yenilenir.

 2. Leaky Bucket: Leaky Bucket algoritması, belirli bir süre içinde istemcilere belirli bir hızda istek gönderme izni verir. Süre içinde istemci belirli bir hızda istekler göndermeye devam ederken, ekstra istekler "sızan su" gibi sistemden dışarı akar.

 3. Fixed Window Counter: Bu yöntem, belirli bir süre içinde yapılan istek sayısını doğrudan sınırlar. Örneğin, dakikada 100 istek olarak belirtilen bir sınırlama, belirli bir dakika içinde 100'den fazla istek yapılamayacağı anlamına gelir.

API Rate Limiting, modern yazılım uygulamalarında performans, güvenlik ve adil kaynak kullanımı sağlamak için önemli bir mekanizmadır. API hizmet sağlayıcıları tarafından uygulandığında, istemcilerin yapılabilecek istekleri sınırlar ve aşırı yüklenmeyi önler. Bu sayede, uygulamalar daha verimli ve güvenli hale gelirken, API kullanıcıları arasında adil bir etkileşim sağlanır.

ASP.NET Core AppSettings Nedir?

ASP.NET Core, modern web uygulamaları ve hizmetler oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı bir web uygulama çerçevesidir. ASP.NET Core, .NET Core platformunu temel alan hafif ve modüler bir yapıya sahiptir. Uygulama yapılandırması için kullanılan dosyalardan biri de "appsettings.json" dosyasıdır.

Kubernetes ConfigMap Nedir?

Kubernetes, modern konteyner tabanlı uygulamaları dağıtmak, yönetmek ve orkestra etmek için kullanılan popüler bir açık kaynaklı konteyner orkestrasyon platformudur. Kubernetes, uygulamaların yapılandırma bilgilerini ve ayarlarını yönetmek için "ConfigMap" adı verilen bir yapıyı sağlar. ConfigMap, uygulamaların yapılandırma değerlerini ayrı olarak depolamak ve uygulama içinde sıklıkla değişen ayarları merkezi bir şekilde yönetmek için kullanılır.

ASP.NET Core AppSettings için Kubernetes ConfigMap Kullanmanın Avantajları

ASP.NET Core, modern web uygulamaları oluşturmak için kullanılan hafif ve esnek bir web uygulama çerçevesidir. Uygulamaların yapılandırma değerlerini yönetmek, çeşitli ortamlarda çalışmak ve yapılandırmayı kolayca değiştirmek, uygulama geliştirmede önemli bir adımdır. Kubernetes ConfigMap, ASP.NET Core uygulamalarında yapılandırma değerlerini yönetmek için güçlü bir araçtır ve birçok avantaj sunar.

1. Ayrı Bir Yapılandırma Yönetimi

Kubernetes ConfigMap, yapılandırma değerlerini ASP.NET Core uygulamalarından ayrı olarak yönetmeyi sağlar. Uygulama kodu içinde sabit olarak yapılandırma değerlerini tanımlamak yerine, ConfigMap üzerinde değerler depolanır ve uygulama bunlara başvurur. Bu sayede, uygulama kodu değiştirilmeden yapılandırma değerlerini güncellemek mümkün olur.

2. Esnek ve Dinamik Yapılandırma

ConfigMap, uygulama yapılandırmasını değiştirmek için yeniden dağıtma işlemine gerek kalmadan dinamik olarak yapılandırmayı güncellemeyi sağlar. Uygulama çalışırken yapılandırma değişiklikleri ConfigMap üzerinde yapılabilir ve uygulama otomatik olarak bu değişikliklere uyum sağlar. Bu, yapılandırmayı esnek ve dinamik bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır.

3. Çevre Değişkenlerine Alternatif

ASP.NET Core uygulamalarında yapılandırma değerlerini çevre değişkenleri (environment variables) aracılığıyla almak yaygın bir yöntemdir. Ancak çevre değişkenleri, bazı durumlarda uygulamaların karmaşık hale gelmesine ve yapılandırmayı takip etmeyi zorlaştırabilir. ConfigMap, yapılandırma değerlerini düzenli ve okunabilir bir şekilde sunar ve yapılandırma değişikliklerini merkezi bir konumda yönetme avantajı sağlar.

4. Değerlerin Şifrelenmesi

ConfigMap, uygulama yapılandırmasında hassas verilerin (örneğin, parola veya kimlik bilgileri) saklanmasını kolaylaştırır. Kubernetes içinde ConfigMap verileri şifrelenebilir, böylece yapılandırma değerleri güvenli bir şekilde saklanır ve erişim kontrolü sağlanır.

5. Kubernetes Entegrasyonu

Kubernetes, modern uygulama dağıtımı ve orkestrasyonu için popüler bir platformdur. ConfigMap, Kubernetes ile doğrudan entegre olduğu için ASP.NET Core uygulamalarını Kubernetes üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı kolaylaştırır. Kubernetes, ConfigMap'i uygulama podlarına kolayca bağlayarak yapılandırma değerlerini uygulama içinde kullanmanızı sağlar.

6. Uygulama Sürümlerinin Yönetimi

ConfigMap, uygulama yapılandırmasını uygulama sürümlerinden bağımsız olarak yönetmeyi mümkün kılar. Uygulama sürümleri değiştirilse bile ConfigMap üzerinde yapılan değişiklikler, uygulamanın çalışma zamanında etkisini gösterir ve uygulamayı tekrar dağıtmadan yapılandırma değişikliklerini yapmanıza izin verir.

Tabii! İşte ASP.NET Core uygulamalarında Kubernetes ConfigMap kullanmanın avantajları hakkında makale düzeyinde bir açıklama:


ASP.NET Core AppSettings için Kubernetes ConfigMap Kullanmanın Avantajları

ASP.NET Core, modern web uygulamaları oluşturmak için kullanılan hafif ve esnek bir web uygulama çerçevesidir. Uygulamaların yapılandırma değerlerini yönetmek, çeşitli ortamlarda çalışmak ve yapılandırmayı kolayca değiştirmek, uygulama geliştirmede önemli bir adımdır. Kubernetes ConfigMap, ASP.NET Core uygulamalarında yapılandırma değerlerini yönetmek için güçlü bir araçtır ve birçok avantaj sunar.

1. Ayrı Bir Yapılandırma Yönetimi

Kubernetes ConfigMap, yapılandırma değerlerini ASP.NET Core uygulamalarından ayrı olarak yönetmeyi sağlar. Uygulama kodu içinde sabit olarak yapılandırma değerlerini tanımlamak yerine, ConfigMap üzerinde değerler depolanır ve uygulama bunlara başvurur. Bu sayede, uygulama kodu değiştirilmeden yapılandırma değerlerini güncellemek mümkün olur.

2. Esnek ve Dinamik Yapılandırma

ConfigMap, uygulama yapılandırmasını değiştirmek için yeniden dağıtma işlemine gerek kalmadan dinamik olarak yapılandırmayı güncellemeyi sağlar. Uygulama çalışırken yapılandırma değişiklikleri ConfigMap üzerinde yapılabilir ve uygulama otomatik olarak bu değişikliklere uyum sağlar. Bu, yapılandırmayı esnek ve dinamik bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır.

3. Çevre Değişkenlerine Alternatif

ASP.NET Core uygulamalarında yapılandırma değerlerini çevre değişkenleri (environment variables) aracılığıyla almak yaygın bir yöntemdir. Ancak çevre değişkenleri, bazı durumlarda uygulamaların karmaşık hale gelmesine ve yapılandırmayı takip etmeyi zorlaştırabilir. ConfigMap, yapılandırma değerlerini düzenli ve okunabilir bir şekilde sunar ve yapılandırma değişikliklerini merkezi bir konumda yönetme avantajı sağlar.

4. Değerlerin Şifrelenmesi

ConfigMap, uygulama yapılandırmasında hassas verilerin (örneğin, parola veya kimlik bilgileri) saklanmasını kolaylaştırır. Kubernetes içinde ConfigMap verileri şifrelenebilir, böylece yapılandırma değerleri güvenli bir şekilde saklanır ve erişim kontrolü sağlanır.

5. Kubernetes Entegrasyonu

Kubernetes, modern uygulama dağıtımı ve orkestrasyonu için popüler bir platformdur. ConfigMap, Kubernetes ile doğrudan entegre olduğu için ASP.NET Core uygulamalarını Kubernetes üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı kolaylaştırır. Kubernetes, ConfigMap'i uygulama podlarına kolayca bağlayarak yapılandırma değerlerini uygulama içinde kullanmanızı sağlar.

6. Uygulama Sürümlerinin Yönetimi

ConfigMap, uygulama yapılandırmasını uygulama sürümlerinden bağımsız olarak yönetmeyi mümkün kılar. Uygulama sürümleri değiştirilse bile ConfigMap üzerinde yapılan değişiklikler, uygulamanın çalışma zamanında etkisini gösterir ve uygulamayı tekrar dağıtmadan yapılandırma değişikliklerini yapmanıza izin verir.

 

Kubernetes ConfigMap'in ASP.NET Core uygulamalarında yapılandırma değerlerini yönetmek için sunduğu bu avantajlar, uygulamaların daha esnek, dinamik ve yönetilebilir olmasını sağlar. ConfigMap, yapılandırma değerlerini merkezi bir şekilde yönetmek ve uygulamaların farklı ortamlarda sorunsuz çalışmasını sağlamak için güçlü bir araçtır.

Circuit Breaker (Devre Kesici) Nedir?

Circuit Breaker (Devre Kesici), modern yazılım sistemlerinde kullanılan bir tasarım desenidir ve hizmetler arasındaki iletişimde oluşabilecek hataları ele almayı amaçlar. Özellikle mikroservis mimarileri gibi dağıtık sistemlerde, hizmetler arasında yapılan çağrılar sırasında ağ kesintileri, hizmet hataları veya yanıt süreleri gibi durumlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda, sistemlerin performansı ve kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenebilir.

Circuit Breaker deseni, bu tür hataların kontrol altına alınmasını ve sistemdeki hizmetlerin tamamen çökmesini önlemeyi hedefler. Adını elektrik devrelerindeki kesici mekanizmalardan alır. Circuit Breaker, hizmetler arasındaki istemci-sunucu ilişkisini izler ve belirli bir hata eşiğine ulaşıldığında hatalı hizmete olan istekleri geçici olarak engeller.

Circuit Breaker Nasıl Çalışır?

Circuit Breaker, üç temel durumda çalışır:

 1. Kapalı Durum (Closed State): Circuit Breaker varsayılan olarak kapalı durumda başlar. Bu durumda, istemci hizmete normal istekler gönderir ve hizmetin yanıtını bekler. Eğer hizmet yanıt vermezse veya belirlenen zaman aşımı süresi içinde yanıt alınamazsa, hata sayısı bir eşik değeri aşarsa Circuit Breaker açık duruma geçer.

 2. Açık Durum (Open State): Circuit Breaker, belirli bir hata eşiğine ulaştığında açık duruma geçer. Bu durumda, istemci hizmete istek göndermez ve hatalı hizmete olan istekleri engeller. Bu sayede, hatalı hizmetin daha fazla yük altında çökmesi veya performansın daha da kötüleşmesi önlenir.

 3. Yarı Açık Durum (Half-Open State): Circuit Breaker, belirli bir süre sonra yarı açık duruma geçer. Bu durumda, belirli aralıklarla hatalı hizmete bir test isteği gönderir ve hizmetin yanıtını bekler. Eğer hizmet yanıt verirse, Circuit Breaker kapanır ve normal işleyişe devam eder. Ancak hizmet hala yanıt vermiyorsa veya hata alıyorsa, Circuit Breaker tekrar açık duruma geçer ve belirli bir süre daha istekleri engeller.

Circuit Breaker Neden Önemlidir?

Circuit Breaker tasarım deseni, sistemlerde oluşabilecek hizmet hatalarını yönetmek ve sistemi korumak için önemlidir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı Circuit Breaker kullanmak faydalıdır:

 1. Hata Kontrolü: Circuit Breaker, hizmetler arasında yapılan çağrılar sırasında oluşan hataları kontrol altına alır. Açık durumda iken hatalı hizmete olan istekleri engelleyerek diğer hizmetleri korur ve olumsuz etkileri en aza indirir.

 2. Sistem Dayanıklılığı: Circuit Breaker, hizmet hataları veya ağ kesintileri gibi durumlarla başa çıkarak sistemin dayanıklılığını artırır. Böylece, sistem daha az hata verir ve daha güvenilir hale gelir.

 3. Zaman Kazanımı: Açık durumda iken hatalı hizmete olan istekleri engelleyerek, hizmetin daha fazla kaynak harcamasını ve cevap vermemesini engeller. Bu sayede, sistemdeki diğer hizmetler daha hızlı yanıt verebilir ve kullanıcıların bekleme süresi azalır.

 4. Kontrollü Dönüşüm: Circuit Breaker, hatalı hizmetin tekrar sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmek için yarı açık durumda test istekleri gönderir. Bu sayede, hizmetin kontrolü elinde tutarak sistemde ani değişimlerin önüne geçer.

Circuit Breaker (Devre Kesici), modern yazılım sistemlerinde hizmet hatalarını ele almak ve sistemlerin dayanıklılığını artırmak için kullanılan etkili bir tasarım desenidir. Hatalı hizmete olan istekleri engelleyerek diğer hizmetleri korur ve sistemi istenmeyen durumlardan korur. Bu sayede, sistem daha güvenilir, daha performanslı ve daha dayanıklı hale gelir.

ASP.NET Core Health Checks (Sağlık Kontrolü) Nedir?

ASP.NET Core Health Checks, modern web uygulamaları ve hizmetleri için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik, uygulamanın durumunu ve sağlığını izlemek için kullanılır ve uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak için önemlidir. Health Checks, özellikle mikroservis mimarilerinde, uygulamanın tüm parçalarının birlikte çalıştığından emin olmak için kullanılır.

Sağlık Kontrolleri, belirli sürelerle veya belirli aralıklarla uygulama bileşenlerini denetler ve her bileşenin çalışma durumunu değerlendirir. Bileşenler sağlıklı ise, uygulama genel olarak sağlıklı kabul edilir. Ancak bir bileşen hatalıysa veya çalışmıyorsa, sağlık durumu buna göre değiştirilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Sağlık Kontrolleri Nasıl Çalışır?

ASP.NET Core Health Checks, uygulamada belirli bileşenleri ve hizmetleri izlemek için kullanılır. Bu bileşenler arasında veritabanı bağlantıları, servisler, dış API'ler ve diğer hizmetler yer alabilir. Her bileşen için sağlık durumunu belirlemek için sağlık denetleyicileri (health checks) tanımlanır.

Sağlık denetleyicileri, uygulamanın istemci isteklerine cevap vermeden önce belirli bir süre boyunca çalıştırılır. Bu denetlemeler sonucunda, bileşenlerin sağlık durumları belirlenir ve uygulama sağlık durumunu buna göre günceller. Sağlık durumu, sağlık durumlarına göre "Healthy" (Sağlıklı) veya "Unhealthy" (Sağlıksız) olarak belirtilebilir.

Uygulama sağlık durumu, belirli bir URL üzerinden sağlanabilir ve diğer sistemler tarafından izlenebilir. Bu sayede, uygulamaların çalışma durumu sürekli olarak izlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir.

Neden Sağlık Kontrolleri Önemlidir?

ASP.NET Core Health Checks, uygulamalar için bir dizi avantaj sunar ve önemlidir:

 1. Sistem Durumunun İzlenmesi: Sağlık Kontrolleri sayesinde, uygulamanın ve bileşenlerinin çalışma durumu sürekli olarak izlenebilir. Bu sayede, hatalar ve sorunlar erken tespit edilerek müdahale edilebilir ve sistemlerin yüksek uygunluk ve performansı sağlanır.

 2. Hata Yönetimi ve Sorun Tespiti: Sağlık Kontrolleri, bileşenlerin sağlık durumlarını değerlendirerek hataları ve sorunları tespit eder. Hatalı bileşenlerin tespit edilmesi, hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesine olanak tanır ve sistemlerin stabilitesini artırır.

 3. Otomatik Yönlendirme ve Dağıtım: Sağlık Kontrolleri, sağlık durumlarına göre otomatik yönlendirme ve dağıtım yapmayı sağlar. Örneğin, sağlıksız bir bileşen varsa, trafik bu bileşenden diğer sağlıklı bileşenlere yönlendirilebilir ve kullanıcılar bu sorunlu bileşene erişemez.

 4. Hata Bildirimleri ve Uyarılar: Sağlık Kontrolleri, sistemdeki sağlık durumlarına göre hata bildirimleri ve uyarılar gönderebilir. Bu sayede, sistem yöneticileri veya geliştiriciler, olası sorunları hızlı bir şekilde fark eder ve müdahale edebilir.

ASP.NET Core Health Checks, uygulamaların ve bileşenlerin sağlık durumlarını izlemek ve yönetmek için önemli bir araçtır. Sağlık Kontrolleri, uygulamaların sağlık durumunu izlemeye yardımcı olur ve hataların erken tespit edilmesini sağlayarak sistemlerin güvenilir ve performanslı olmasını sağlar.

Sağlık Kontrolleri, mikroservis mimarileri gibi karmaşık yapılar için özellikle faydalıdır ve sistemlerin yüksek uygunluk ve dayanıklılıkla çalışmasına katkı sağlar.

Kubernetes Health Checks (Sağlık Kontrolleri) Nedir?

Kubernetes, modern konteyner tabanlı uygulamaların dağıtımı ve yönetimi için kullanılan popüler bir açık kaynaklı konteyner orkestrasyon platformudur. Kubernetes, uygulamaların sürekli olarak çalışmasını sağlamak ve hizmetlerin durumunu izlemek için "Health Checks" adı verilen özel bir mekanizma sunar. Sağlık Kontrolleri, uygulamaların durumunu değerlendirir ve hizmetlerin sağlıklı olup olmadığına karar verir.

Sağlık Kontrolleri, uygulama bileşenlerinin (podlar) durumunu sürekli olarak izler ve hizmetlerin hala çalışıyor olup olmadığını kontrol eder. Bu kontroller, hizmetlerin normal bir şekilde çalıştığından emin olmayı ve hataların erken tespit edilmesini sağlamayı amaçlar.

Sağlık Kontrolleri Nasıl Çalışır?

Kubernetes Sağlık Kontrolleri, üç farklı türde olabilir:

 1. Liveness Probe (Yaşam Doğrulaması): Liveness Probe, uygulama bileşeninin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Eğer Liveness Probe, bileşenin sağlıklı olmadığına dair bir sorun tespit ederse, Kubernetes, bileşeni yeniden başlatır ve hizmetin sağlıklı hale gelmesini sağlamaya çalışır. Liveness Probe, genellikle uygulamanın temel hizmetlerini kontrol etmek için kullanılır ve hatalı bir bileşenin hızlıca düzeltilmesini sağlar.

 2. Readiness Probe (Hazır Olma Doğrulaması): Readiness Probe, uygulama bileşeninin kullanıma hazır olup olmadığını kontrol eder. Eğer Readiness Probe, bileşenin hazır olmadığına dair bir sorun tespit ederse, Kubernetes, bileşene gelen istekleri engeller ve hizmetin istemcilere yanıt vermesini durdurur. Bu sayede, hatalı bir bileşenin kullanıcı trafiğine zarar vermesi önlenir. Readiness Probe, genellikle uygulamanın bağımlılıklarını ve diğer hizmetlerle iletişimini kontrol etmek için kullanılır.

 3. Startup Probe (Başlatma Doğrulaması): Startup Probe, uygulama bileşeni henüz başlatılmışken çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Uygulama başladığında bazı süreçlerin tamamlanması bir süre alabilir ve bu süre içinde bileşenler hala hazır değildir. Startup Probe, belirli bir süre boyunca bileşenin çalıştığından emin olur ve ancak bu süre sonunda diğer kontrollerin devreye girmesine izin verir.

Sağlık Kontrolleri, uygulama bileşenlerine özel olarak yapılandırılır ve genellikle HTTP, TCP veya Command türlerinde yapılabilir. Sağlık Kontrolleri, uygulama bileşeninin belirli bir URL'yi veya portu dinlemesini ve belirli bir süre içinde yanıt vermesini bekler.

Neden Sağlık Kontrolleri Önemlidir?

Kubernetes Health Checks, uygulamaların sürekli olarak sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar ve hataların erken tespit edilmesini mümkün kılar. Aşağıdaki nedenlerden dolayı Sağlık Kontrolleri önemlidir:

 1. Yüksek Uygunluk ve Dayanıklılık: Sağlık Kontrolleri, bileşenlerin sağlık durumunu izleyerek hataların hızlıca tespit edilmesini ve çözülmesini sağlar. Bu sayede, uygulamalar yüksek uygunluk ve dayanıklılıkla çalışır ve kesintiye uğramadan kullanıcı taleplerine yanıt verir.

 2. Otomatik Yönetim: Sağlık Kontrolleri, hatalı bileşenleri otomatik olarak tespit eder ve yeniden başlatır veya istemcilere yanıt vermeyi durdurur. Bu otomatik yönetim, sistem yöneticilerinin hataları manuel olarak düzeltme ihtiyacını azaltır ve operasyonel yükü hafifletir.

 3. Servis Keşfi: Kubernetes, Sağlık Kontrolleri sayesinde sağlıklı ve çalışabilir durumdaki bileşenleri keşfeder ve trafiği bu bileşenlere yönlendirir. Bu, sistemdeki hatalı bileşenlerin trafiğe zarar vermesini önler ve kullanıcı deneyimini artırır.

 4. Ölçeklendirme ve Oto-İyileştirme: Sağlık Kontrolleri, uygulama bileşenlerinin sağlık durumuna göre otomatik ölçeklendirme ve oto-iyileştirme işlemlerini yönlendirebilir. Sağlıklı bileşenlerin sayısı artırılabilir ve sağlıksız bileşenlerin sayısı azaltılabilir.

Kubernetes Health Checks (Sağlık Kontrolleri), uygulamaların sürekli olarak sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan ve hataları erken tespit ederek sistemlerin uygunluk ve dayanıklılığını artıran önemli bir mekanizmadır. Sağlık Kontrolleri, uygulama bileşenlerinin durumunu izlemeyi ve gerekirse otomatik müdahaleler yapmayı mümkün kılar.

Sağlık Kontrolleri, Kubernetes'in güçlü özelliklerinden biridir ve modern uygulama dağıtımı ve yönetimi için önemli bir rol oynar.

ASP.NET Core Data Protection (Veri Koruma) Nedir?

ASP.NET Core Data Protection, ASP.NET Core uygulamalarında verilerin şifrelenmesi ve korunması için kullanılan bir mekanizmadır. Bu mekanizma, kullanıcı kimlik bilgileri, oturum bilgileri, şifreler ve diğer hassas verilerin güvenli bir şekilde depolanması ve işlenmesi için tasarlanmıştır. ASP.NET Core Data Protection, ASP.NET Core 2.0 ve sonraki sürümlerde yerleşik olarak sunulur ve .NET Core platformunda da kullanılabilir.

Veri koruma, uygulama tarafından işlenen verilerin, diskte depolanan verilerin ve istemci ile sunucu arasında iletilen verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu, verilerin yetkisiz erişimden, manipülasyondan ve çalınmaktan korunmasını sağlar.

ASP.NET Core Data Protection Nasıl Çalışır?

ASP.NET Core Data Protection, simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemlerini kullanarak verilerin korunmasını sağlar. Bu mekanizma, genellikle uygulamanın "Startup" sınıfında yapılandırılır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Veri koruma, uygulamalar tarafından kullanılan iki ana veri koruma sağlayıcı türü vardır:

 1. Provider: "PersistKeysToFileSystem": Bu veri koruma sağlayıcısı, şifreleme anahtarlarını belirtilen bir dizine (klasöre) kaydeder. Bu şekilde, uygulama yeniden başlatıldığında veya ölçeklendirildiğinde bile şifreleme anahtarları korunur ve verilerin kaybolması önlenir.

 2. Provider: "PersistKeysToAzureBlobStorage": Bu veri koruma sağlayıcısı, şifreleme anahtarlarını Azure Blob Storage gibi bir bulut depolama hizmetine kaydeder. Bu sayede, uygulama çoklu sunucu ortamlarında çalışırken bile şifreleme anahtarları güvenli bir şekilde paylaşılabilir ve senkronize edilebilir.

Veri koruma, uygulamaların yapılandırmasında kullanıcı tanımlı kimlik doğrulama bilgilerini de koruyabilir ve özel uygulama verilerini güvenli bir şekilde saklamak için kullanılabilir.

Neden ASP.NET Core Data Protection Önemlidir?

ASP.NET Core Data Protection, uygulamaların ve kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde korumak için önemlidir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı ASP.NET Core Data Protection kullanmak faydalıdır:

 1. Veri Güvenliği: ASP.NET Core Data Protection, hassas verilerin şifrelenmesini ve korunmasını sağlar. Bu sayede, yetkisiz erişimlerden ve veri hırsızlığından korunur.

 2. Veri Bütünlüğü: Veri koruma, verilerin manipülasyonunu önler ve verilerin bütünlüğünü sağlar. Bu, verilerin değiştirilmeden kullanılmasını garanti eder.

 3. Kullanıcı Kimlikleri: ASP.NET Core Data Protection, kullanıcıların kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde korur. Bu, oturum açma işlemleri ve kullanıcı kimlik doğrulama işlemleri için önemlidir.

 4. Uygulama Esnekliği: Veri koruma sağlayıcıları, farklı ortamlarda uygulamaların çalışmasını kolaylaştırır. Çeşitli sağlayıcılar kullanarak, uygulamalar ölçeklendirilebilir ve farklı depolama seçenekleri kullanılabilir.

ASP.NET Core Data Protection, uygulamaların verilerini güvenli bir şekilde şifrelemek ve korumak için kritik bir mekanizmadır. Veri güvenliğini sağlamak, kullanıcıların gizliliğini korumak ve verilerin bütünlüğünü sağlamak, modern uygulamalar için vazgeçilmezdir.

ASP.NET Core Data Protection, kolay kullanımı ve esnek yapılandırmasıyla geliştiricilere ve sistem yöneticilere veri güvenliğini sağlama konusunda önemli bir avantaj sunar.

 

Entity Framework Core Data Encryption Nedir?

Entity Framework Core (EF Core), .NET Core platformu için geliştirilen bir ORM (Object-Relational Mapping) aracıdır. EF Core, veritabanı işlemlerini nesne tabanlı kodlama ile kolaylaştırır ve geliştiricilere veri tabanı işlemlerini daha basit ve tutarlı bir şekilde yapma imkanı sağlar. Veri tabanı işlemleri sırasında hassas verilerin güvenliğini sağlamak için EF Core Data Encryption adı verilen bir özellik kullanılabilir.

EF Core Data Encryption, veritabanında saklanan verilerin şifrelenmesini ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Bu mekanizma, özellikle hassas verilerin (örneğin, kullanıcı şifreleri, kredi kartı bilgileri vb.) saldırılara ve yetkisiz erişimlere karşı korunmasını hedefler.

EF Core Data Encryption Nasıl Çalışır?

EF Core Data Encryption, veritabanına veri yazılırken şifreleme işlemi uygulayarak verileri şifreler ve okunurken de şifreyi çözerek verilerin kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Bu işlem, veritabanında depolanan verilerin şifreli olarak kalmasını ve verilere sadece yetkili kişilerin erişebilmesini sağlar.

EF Core Data Encryption, genellikle iki yöntemle uygulanır:

 1. Veri Tabanı Seviyesinde Şifreleme: Bu yöntemde, veritabanı yönetim sistemi (örneğin SQL Server) tarafından sağlanan şifreleme mekanizması kullanılır. Veriler, veritabanına yazılmadan önce şifrelenir ve veritabanından okunurken çözülür. Bu işlem, veritabanı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir ve EF Core kodunda ekstra bir yapılandırmaya ihtiyaç duyulmaz.

 2. Uygulama Seviyesinde Şifreleme: Bu yöntemde, veriler uygulama tarafından şifrelenir ve veritabanına şifreli olarak yazılır. Veriler veritabanından okunurken uygulama tarafından çözülerek kullanılır. Bu yöntem, EF Core tarafından sağlanan şifreleme mekanizması veya harici şifreleme kütüphaneleri kullanılarak uygulanabilir.

Neden EF Core Data Encryption Önemlidir?

EF Core Data Encryption, hassas verilerin güvenliğini sağlamak için önemlidir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı EF Core Data Encryption kullanmak faydalıdır:

 1. Veri Güvenliği: EF Core Data Encryption, veritabanında depolanan hassas verilerin şifrelenmesini sağlar. Bu sayede, verilere yetkisiz erişimlerden ve saldırılardan korunur.

 2. Yasal Uyumluluk: Bazı yasal düzenlemeler ve standartlar, hassas verilerin şifrelenmesini gerektirir. EF Core Data Encryption, bu gereklilikleri karşılamaya yardımcı olur ve uygulamaların yasal uyumluluğunu artırır.

 3. Güvenilirlik: EF Core Data Encryption, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve işlenmesini sağlar. Bu, kullanıcıların verilere güvenle erişebileceğini ve verilerin bütünlüğünü koruyacağını garanti eder.

 4. Veri Gizliliği: EF Core Data Encryption, verilerin sadece yetkili kişiler tarafından görülebilmesini sağlar. Bu, verilerin yetkisiz kişiler tarafından çalınmasını veya manipüle edilmesini önler.

EF Core Data Encryption, hassas verilerin güvenliğini sağlamak için önemli bir özelliktir. Veritabanında depolanan hassas verilerin şifrelenmesi, kullanıcıların gizliliğini korumak ve verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için kritik bir adımdır.

EF Core Data Encryption, EF Core tarafından sunulan basit ve etkili bir veri şifreleme mekanizmasıdır ve modern uygulama güvenliği için önemli bir rol oynar.

 

Projede kullanılan teknoloji, araç, framework ve tasarım desenlerinin ayrıntılı açıklamalarını okudunuz.

Mikroservis mimari için şimdilik bu serinin son bölümü bu yazıdır. İleride gelecek yenilikleri ve eksik gördüğüm bilgileri bir sonraki bölümde yazmayı düşünüyorum.

Sizde eksikler, eleştiriler, yanlış gördükleriniz için çekinmeden Ayaz Duru | LinkedIn hesabından bana yazabilirsiniz.

Umarım bir nebzede olsa yardımcı olabilmişimdir.

Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla..

╰(*°▽°*)╯

Yorumlar kapalı