Arşiv

RSS.NET (22)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-08-20 Programlama Paradigmaları, Nesne Yönelimli (Object-Oriented), Prosedürel (Procedural), Fonksiyonel (Functional), Reaktif (Reactive), Aktör-Model (Actor-Model) Programlama, Cephe yönelimli (Aspect-oriented), Microsoft Orleans, Reactive Extensions Nedir? 5
2023-08-14 Yazılım Test Türleri Nelerdir? .NET Test Örnekleri Yazıyoruz None
2023-07-28 ASP.NET Core Event Store, DDD, CQRS ile Event Sourcing None
2023-07-21 Ahead of Time (AOT), Just-in-time (JIT), Common Intermediate Language (CIL), Minimal API, ASP.NET Core Web Application, Web Host, Generic Host Nedir? 5
2023-07-19 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5 None
2023-07-17 Serverless Nedir? Azure Functions .NET Serverless Uygulama Yazmak None
2023-07-16 C# ve Unity ile Oyun Geliştirmek None
2023-07-14 nanoFramework, .NET MAUI, MQTT, SignalR ve ASP.NET CORE Kullanarak Mobil, Konsol, Web uygulamalarıyla Uzaktan Bir Ledi Yakıp Söndürme None
2023-07-12 Internet of Things (IoT), Nesnelerin İnterneti, dotnet IoT, MQTT, .NET nanoFramework Nedir? None
2023-07-12 SignalR Nedir? None
2023-07-10 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Service Discovery, API Gateway, CAP Teoremi, Outbox Pattern, Distributed Transaction, Distributed Caching, Kafka, Redis, Ocelot, Consul - Bölüm 4 None
2023-06-28 .NET Multi-platform App UI (MAUI) Nedir? None
2023-06-25 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Observability, APM, Tracing, Logging, Metric, Open Telemetry ve SigNoz - Bölüm 2 None
2023-06-13 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1 4,5
2022-11-25 C# Sorting (Sıralama) Algoritmaları ve Örnekleri 5
2021-01-22 ASP.NET Webhook Custom Publisher (Sender, Server) ve Subscriber(Receiver, Client) None
2021-01-02 ASP.NET Entity Framework Kullanarak Belirli Kolonları Şifreleme 5
2020-12-05 ASP.NET gRPC Client, Server, File Upload, Life Cycles None
2020-10-06 Entity Framework Relationships (İlişkiler) ve Inheritance (Kalıtım/Miras) Stratejileri None
2020-08-21 ASP.NET Component-based Scalable Logical Architecture (CSLA) None
2020-04-11 Blazor Nedir? 5
2020-01-14 ASP.NET Web API + OData + Swagger + API Versioning + Identiy Server 4 + Identity Entegrasyonu None

RSSASP.NET (27)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-08-14 Yazılım Test Türleri Nelerdir? .NET Test Örnekleri Yazıyoruz None
2023-07-28 ASP.NET Core Event Store, DDD, CQRS ile Event Sourcing None
2023-07-23 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6 None
2023-07-21 Ahead of Time (AOT), Just-in-time (JIT), Common Intermediate Language (CIL), Minimal API, ASP.NET Core Web Application, Web Host, Generic Host Nedir? 5
2023-07-19 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5 None
2023-07-17 Serverless Nedir? Azure Functions .NET Serverless Uygulama Yazmak None
2023-07-14 nanoFramework, .NET MAUI, MQTT, SignalR ve ASP.NET CORE Kullanarak Mobil, Konsol, Web uygulamalarıyla Uzaktan Bir Ledi Yakıp Söndürme None
2023-07-12 SignalR Nedir? None
2023-07-10 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Service Discovery, API Gateway, CAP Teoremi, Outbox Pattern, Distributed Transaction, Distributed Caching, Kafka, Redis, Ocelot, Consul - Bölüm 4 None
2023-06-25 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Observability, APM, Tracing, Logging, Metric, Open Telemetry ve SigNoz - Bölüm 2 None
2023-06-13 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1 4,5
2021-01-22 ASP.NET Webhook Custom Publisher (Sender, Server) ve Subscriber(Receiver, Client) None
2021-01-02 ASP.NET Entity Framework Kullanarak Belirli Kolonları Şifreleme 5
2020-12-05 ASP.NET gRPC Client, Server, File Upload, Life Cycles None
2020-10-06 Entity Framework Relationships (İlişkiler) ve Inheritance (Kalıtım/Miras) Stratejileri None
2020-09-17 ASP.NET Ocelot ile Api Gateway ve Consul ile Service Discovery 5
2020-08-21 ASP.NET Component-based Scalable Logical Architecture (CSLA) None
2020-08-17 ASP.NET OWASP ve Güvenlik Önlemleri None
2020-08-14 ASP.NET Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation) uyarınca Çerez Kullanım Onayı None
2020-08-04 ASP.NET Elasticsearch, Kibana, Serilog ile Loglama None
2020-07-21 ASP.NET Globalization ve Localization (Identity + ModelBinding + DataAnnotations + Entity Framework String Localizer From Database Resource Table + Entity Framework POCO and Database Data) 3
2020-07-16 ASP.NET Razor View Engine ile Email Template Oluşturma ve SMTP ile Mail Gönderme None
2020-07-07 ASP.NET Security Headers ve Samesite Cookie 5
2020-04-27 ASP.NET Microservices Clean Architecture 5
2020-03-14 ASP.NET Monolithic Clean Architecture 4,5
2020-01-14 ASP.NET Web API + OData + Swagger + API Versioning + Identiy Server 4 + Identity Entegrasyonu None
2019-12-18 ASP.NET içerisinde Development, Production ve Staging çoklu ortamların kullanılması None

RSSC# (31)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-08-20 Programlama Paradigmaları, Nesne Yönelimli (Object-Oriented), Prosedürel (Procedural), Fonksiyonel (Functional), Reaktif (Reactive), Aktör-Model (Actor-Model) Programlama, Cephe yönelimli (Aspect-oriented), Microsoft Orleans, Reactive Extensions Nedir? 5
2023-08-14 Yazılım Test Türleri Nelerdir? .NET Test Örnekleri Yazıyoruz None
2023-08-04 Creational (Oluşturucu), Structural (Yapısal) ve Behavioral (Davranışsal) Tasarım Desenleri None
2023-07-28 ASP.NET Core Event Store, DDD, CQRS ile Event Sourcing None
2023-07-23 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6 None
2023-07-21 Ahead of Time (AOT), Just-in-time (JIT), Common Intermediate Language (CIL), Minimal API, ASP.NET Core Web Application, Web Host, Generic Host Nedir? 5
2023-07-19 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5 None
2023-07-17 Serverless Nedir? Azure Functions .NET Serverless Uygulama Yazmak None
2023-07-17 Yapay Zeka (AI), Machine Learning, ML.NET Nedir? None
2023-07-16 C# ve Unity ile Oyun Geliştirmek None
2023-07-16 C# ile Data Structures (Veri Yapıları) ve Örnekler None
2023-07-14 nanoFramework, .NET MAUI, MQTT, SignalR ve ASP.NET CORE Kullanarak Mobil, Konsol, Web uygulamalarıyla Uzaktan Bir Ledi Yakıp Söndürme None
2023-07-12 Internet of Things (IoT), Nesnelerin İnterneti, dotnet IoT, MQTT, .NET nanoFramework Nedir? None
2023-07-12 SignalR Nedir? None
2023-07-10 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Service Discovery, API Gateway, CAP Teoremi, Outbox Pattern, Distributed Transaction, Distributed Caching, Kafka, Redis, Ocelot, Consul - Bölüm 4 None
2023-07-06 Solid, YAGNI, KISS, DRY Yazılım Prensipleri Nedir? 5
2023-07-06 Domain Driven Design Nedir? 5
2023-06-28 .NET Multi-platform App UI (MAUI) Nedir? None
2023-06-25 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Observability, APM, Tracing, Logging, Metric, Open Telemetry ve SigNoz - Bölüm 2 None
2023-06-16 C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma 5
2023-06-13 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1 4,5
2023-06-08 C# Senkron, Asenkron, Paralel Programlama, Thread, Task, ValueTask Arasındaki Farklar Nedir? None
2023-06-08 C# ile HTTP Request Methodları ve Örnekleri None
2022-11-25 C# Sorting (Sıralama) Algoritmaları ve Örnekleri 5
2022-11-25 C# Searching (Arama) Algoritmaları ve Örnekleri None
2021-01-22 ASP.NET Webhook Custom Publisher (Sender, Server) ve Subscriber(Receiver, Client) None
2021-01-02 ASP.NET Entity Framework Kullanarak Belirli Kolonları Şifreleme 5
2020-12-05 ASP.NET gRPC Client, Server, File Upload, Life Cycles None
2020-10-06 Entity Framework Relationships (İlişkiler) ve Inheritance (Kalıtım/Miras) Stratejileri None
2020-04-27 ASP.NET Microservices Clean Architecture 5
2020-04-11 Blazor Nedir? 5

RSSInternet of Things (2)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-07-14 nanoFramework, .NET MAUI, MQTT, SignalR ve ASP.NET CORE Kullanarak Mobil, Konsol, Web uygulamalarıyla Uzaktan Bir Ledi Yakıp Söndürme None
2023-07-12 Internet of Things (IoT), Nesnelerin İnterneti, dotnet IoT, MQTT, .NET nanoFramework Nedir? None

RSSKubernetes (10)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-07-23 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6 None
2023-07-19 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5 None
2023-07-10 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Service Discovery, API Gateway, CAP Teoremi, Outbox Pattern, Distributed Transaction, Distributed Caching, Kafka, Redis, Ocelot, Consul - Bölüm 4 None
2023-06-28 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - PostgreSQL, pgAdmin, Kubegres, High Availability ve Disaster recovery (HA/DR) - Bölüm 3 None
2023-06-25 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Observability, APM, Tracing, Logging, Metric, Open Telemetry ve SigNoz - Bölüm 2 None
2023-06-13 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1 4,5
2023-06-13 Nginx Ingress ve cert-manager ile Kubernetes Dashboard'u Uzaktan Erişebilir Hale Getirme 5
2023-06-12 Kubernetes cert-manager Kurulumu ve Kullanım Örnekleri None
2023-06-12 NGINX Ingress Controller Kurulumu ve Kullanım Örnekleri 5
2020-01-05 Local Kubernetes Multi-Node Cluster Kurulumu (On Premise) 5

RSSMicroservices (7)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-07-23 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - gRPC Web, JsonTranscoding, Swagger, Versioning, Container Design Patterns, RateLimiting, Appsettings, ConfigMap, CQRS, Circuit Breaker, Healtchecks, Data Protection ve Encryption - Bölüm 6 None
2023-07-19 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5 None
2023-07-10 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Service Discovery, API Gateway, CAP Teoremi, Outbox Pattern, Distributed Transaction, Distributed Caching, Kafka, Redis, Ocelot, Consul - Bölüm 4 None
2023-06-28 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - PostgreSQL, pgAdmin, Kubegres, High Availability ve Disaster recovery (HA/DR) - Bölüm 3 None
2023-06-25 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Observability, APM, Tracing, Logging, Metric, Open Telemetry ve SigNoz - Bölüm 2 None
2023-06-13 Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Kubernetes ve Docker Kurulumu - Bölüm 1 4,5
2020-01-05 Local Kubernetes Multi-Node Cluster Kurulumu (On Premise) 5

RSSVisual Studio (1)

Tarih Başlık Değerlendirme
2020-03-21 Captain Docker Visual Studio 2019 Extension (Önizleme Sürümü) None

Kategorize edilmemiş (7)

Tarih Başlık Değerlendirme
2023-08-04 Akıllı sözleşme (Smart Contract), Merkeziyetsiz Finans (DeFi), NFT, Token, Ethereum, ERC-20, ERC-721, ERC-1155 Nedir? Ethereum Geliştirme Ortamı Kurulumu ve Örnek Bir Blockchain Uygulaması Yazıyoruz 5
2023-07-21 RESTful Web API, Yararlı Bilgiler, İsimlendirme, Versiyonlama, OpenAPI Specification, Swagger, HATEOAS 5
2023-07-19 Git Nedir? Branch İsimlendirme, Modeller ve Stratejileri 5
2023-07-17 Blockchain, SHA256, RSA Şifreleme, Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH) Nedir? None
2023-06-20 Architecture Decision Records (Mimari Karar Kayıtları) Nedir? None
2023-06-20 Software Development Life Cycle (SDLC) ve Software Testing Life Cycle (STLC) Nedir? None
2020-07-23 ASP.NET In-Memory ve Distributed (Memory, SQL Server, Redis, NCache) Caching None

Toplam

55 yazılar
32 değerlendiriciler