Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

Kubernetes ile ASP.Net Core Microservices Clean Architecture - Blazor Web Assembly, Kubernetes Deployment, Captain Docker, Helm Chart, Init Container ve Jobs, Production, Development, Staging, Local, Private Docker Registry - Bölüm 5

Blazor Web Assembly Nedir? ASP.NET Core uygulamalarını Kubernetes'e Nasıl Deploy Ederiz? Captain Docker Visual Studio Extension ile basit bir şekilde Dockerize etme ve imageleri registry'e pushlamak, Helm Chart Nedir Github Page ile beraber kullanma, Kubernetes Init Container ve Jobs ile EF Core Database Migrationları container oluşmadan önce uygulama, Production, Development, Staging Geliştirme ortamları, Local, Private Docker Registry Kurulumu...

C# ile Data Structures (Veri Yapıları) ve Örnekler

C# ile Data Structures (Veri Yapıları) ve Örnekler

Bilgisayar biliminde, veri yapıları, verilerin düzenlenmesi, depolanması ve işlenmesi için kullanılan temel araçlardır. Veri yapıları, verileri etkin bir şekilde organize etmeyi, hızlı erişimi sağlamayı ve belirli işlemleri optimize etmeyi amaçlar. Programlama dillerinde veri yapıları, problemleri çözmek ve verileri işlemek için kullanılan önemli bir bileşendir....

C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma

C# Specification Pattern ile Esnek ve Okunabilir Kod Yazma

Yazılım geliştirme sürecinde, karmaşık iş kurallarını yönetmek sıklıkla önemli bir gerekliliktir. Bu iş kuralları genellikle nesneler arasındaki ilişkileri, durumları ve davranışları ifade eder. Ancak, bu iş kurallarını kodlamak ve sürdürmek karmaşıklaşabilir ve zamanla daha zor hale gelebilir. İşte tam da burada Specification Pattern (Belirleme Deseni) devreye girer....

C# ile HTTP Request Methodları ve Örnekleri

C# ile HTTP Request Methodları ve Örnekleri

HTTP istek methodları, bir HTTP isteğinde belirli bir eylemi gerçekleştirmek için kullanılan komutlardır. İşte en yaygın kullanılan HTTP istek methodlarından bazıları ve C# örnekleri...